TÔI BUÔNG BỎ

Tôi buông bỏ 

Tôi buông/ tôi giải thoát cha mẹ tôi khỏi cảm giác rằng họ đã thất bại với tôi.

Tôi giải phóng các con tôi khỏi nhu cầu chúng phải làm tôi tự hào, để chúng có thể viết cuộc đời mình theo cách của chúng, theo trái tim của chúng.

Tôi giải phóng người yêu/bạn đời của tôi khỏi nghĩa vụ phải khiến tôi cảm thấy trọn vẹn. Tôi không thiếu gì trong bản thân mình hết.

Tôi học hỏi với tất cả những sinh vật xung quanh tôi, mọi lúc.

Con cảm ơn ông bà tổ tiên đã gặp gỡ để hôm nay con được hít thở sự sống này. Và con buông bỏ/ giải thoát ông bà tổ tiên khỏi những lỗi lầm trong quá khứ và khỏi những mong muốn mà ông bà tổ tiên đã không thực hiện được, con nhận thức được rằng ông bà tổ tiên đã làm hết sức có thể để giải quyết tình huống của các ông bà, trong ý thức mà ông bà đã có tại thời điểm đó của mình.

Tôi tôn trọng những người thân của tôi, tôi yêu họ, và tôi công nhận sự vô tội (không hề có tội) của họ.

Tôi phơi bày tâm hồn mình trước mắt những người thân của mình và đó là lý do tại sao họ biết rằng tôi không giấu giếm hay mắc nợ điều gì, điều này lớn hơn cả việc tôi trung thành/thành thật với bản thân tôi và với sự tồn tại của chính mình khi bước đi bằng sự khôn ngoan của trái tim.

Tôi biết rằng tôi đang hoàn thành dự án cuộc đời mình, không có lòng trung thành nào dù hữu hình lẫn vô hình với gia đình tôi có thể làm xáo trộn sự bình yên và hạnh phúc của tôi. Việc phải bình yên và hạnh phúc là trách nhiệm lớn nhất của tôi.

Tôi từ bỏ vai trò của vị cứu tinh, là người đoàn kết hoặc đáp ứng mong đợi của người khác.

Và học qua TÌNH YÊU, tôi chúc phúc cho bản chất và cách biểu lộ của tôi, mặc dù có thể có người không thể nào hiểu tôi.

Tôi hiểu mình, vì chỉ có tôi sống và trải nghiệm câu chuyện của mình; bởi vì tôi biết chính tôi, tôi biết tôi là ai, tôi cảm thấy gì, tôi làm gì và tại sao tôi làm điều đó.

Tôi tôn trọng và chấp thuận.

Tôi tôn vinh Điều Tốt Đẹp Thiêng Liêng trong tôi và trong bạn.

Chúng ta đều tự do

(Lời nguyện cầu truyền thống Náhuatl, PLM dịch)

Tranh của Lucy Campbell

I release my parents from the feeling that they have failed with me.

I release my children from the need to make me proud, so that they can write their own ways, according to their hearts.

I release my partner from the obligation to make me feel complete. I lack nothing in myself.

I learn with all the beings that surround me through all time.

I thank my grandparents and ancestors who met so that today I breathe life. And I release them from the faults of the past and from the wishes they did not fulfill, aware that they did the best they could to resolve their situations, within the consciousness they had at that moment.

I honor them, I love them, and I recognize their innocence.

I bare my soul before their eyes and that is why they know that I do not hide or owe anything, more than being faithful to myself and my own existence walking with the wisdom of the heart.

I am aware that I am fulfilling my life project, free of visible and invisible family loyalties that may disturb my peace and my happiness, which are my greatest responsibilities.

I renounce the role of savior, of being the one who unites or who fulfills the expectations of others. 

And learning through LOVE, I bless my essence and my way of expressing, although there may be someone who cannot understand me.

I understand myself, because only I lived and experienced my story; because I know myself, I know who I am, what I feel, what I do and why I do it.

I respect and approve.

I honor the Divinity in me and in you.

We are free.

A Traditional Náhuatl Prayer

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *