Khóa thiền - Tôi Là Ai?

Lớp thiền “Tôi là ai” là hành trình mỗi người tìm lại bản thân mình

Lớp Thiền Cơ Bản

Tìm hiểu và thực hành kỹ thuật thiền cơ bản và hệ thống khái niệm cơ bản về thế giới và bản thân mình.

Lớp Cơ Bản 1

Thời lượng: 7 buổi

Hình thức học: Online (Minh giảng và dẫn thiền, bạn thực hành thêm tại nhà)

Mục tiêu học tập:

  • Thực hành kỹ thuật thiền
  • Học kiến thức cơ bản về “Thế Giới Ta Đang Sống”.

Lớp Cơ Bản 2

Thời lượng: 5 buổi

Hình thức học: Online (Minh giảng và dẫn thiền, bạn thực hành thêm tại nhà)

Mục tiêu học tập:

  • Thực hành kỹ thuật thiền
  • Khám phá và trải nghiệm những kiến thức cơ bản về con người.

Lớp Thiền Chữa Lành

Chữa lành các thể vật lý – tình cảm – tư tưởng qua kỹ thuật thiền chữa lành dòng thời gian (timeline healing).

Dành cho các bạn đã hoàn thành lớp thiền cơ bản 1 và lớp thiền cơ bản 2.

Thời lượng: 05 buổi/ 01 lớp | Hình thức học: Online (Minh giảng và dẫn thiền, bạn thực hành thêm tại nhà)

Lớp Chữa Lành Dòng Thời Gian 1

Mục tiêu học tập: thấu hiểu “dòng thời gian”, cách đi vào tiền kiếp, kỹ thuật chữa lành thể vật lý, thể tình cảm (cơ bản).

Lớp Chữa Lành Dòng Thời Gian 2

Mục tiêu học tập: kỹ thuật chữa lành thể tình cảm (tìm hiểu kiểu mẫu mối quan hệ), chữa lành tư tưởng gốc.

Lớp Chữa Lành Dòng Thời Gian 3

Mục tiêu học tập: học về thiết kế cuộc đời (bài học cuộc đời, sứ mệnh cuộc đời), chữa vật lý – tình cảm – tư tưởng gốc xuyên đời

Lớp Chữa Lành Dòng Thời Gian 4

Mục tiêu học tập: học và thực hành cách đi về dòng thời gian tương lai, thực hành luật hấp dẫn.

Lớp Thiền Thư Giãn

Thả lỏng, buông bỏ, cảm nhận và kết nối với cơ thể, chữa lành với Đất Nước Khí Lửa.

Nếu bạn muốn có những phút giây thư giãn, thoát khỏi những rối rắm hiện tại; Nếu bạn đang quá căng thẳng, đang phải lo lắng, có những nỗi sợ, hay mất phương hướng; Nếu trong sâu thẳm, bạn cảm thấy không thỏa mãn, bạn đang thiếu, đang chông chênh; Nếu bạn muốn thiền, chỉ thiền thôi, không phải học hành, suy nghĩ gì cả; Nếu bạn muốn dành thời gian cho bản thân mình; Thì hãy tham gia lớp thiền thư giãn.

Hiện tại có 2 cấp, mỗi cấp có 4 lớp học.

Thư Giãn Cấp Độ 1

Lớp 1.1: Thiền thư giãn – thiền buông thư.

Lớp 1.2: Thiền trái tim – cảm nhận trái tim.

Lớp 1.3: Yêu thương bản thân – tôi là ai?

Lớp 1.4: Kết nối với cơ thể – cảm nhận sâu bên trong cơ thể.

Thư Giãn Cấp Độ 2

Lớp 2.1: Cảm nhận ĐNKL mức rung động 1 – vật chất, trong tự nhiên và trong cơ thể.

Lớp 2.2: Cảm nhận ĐNKL mức rung động 2 – tâm thức của 4 nguyên tố.

Lớp 2.3: Cảm nhận ĐNKL mức rung động 3 – các tinh linh thiên nhiên, các thiên thần nguyên tố.

Lớp 2.4: Cảm nhận ĐNKL mức rung động 4 – 4 khí chất của con người.