Timeline Healing – Tư tưởng gốc – thiếu và phân cực

Timeline Healing 3 – Tư tưởng gốc (dọc và ngang) – 03.10.2016
Tư tưởng gốc mà chúng ta hiện tại cho là tiêu cực, thật ra có thể hiểu nôm na như hai ma trận dọc và ngang.

Ma trận dọc là những tư tưởng gốc xuất phát từ cảm giác bị tách ra khỏi Sự Hợp nhất, The Oneness, bị bỏ rơi khỏi Thượng Đế, Đấng Sáng tạo. Là những vấn đề trong mối quan hệ với linh hồn, với cái tôi cao hơn, God self của chính bản thân mình. Vì cảm giác mình bị bỏ, bị đày, bị phạt, bị rơi khỏi Vườn Địa Đàng, dẫn đến cảm thấy các tư tưởng gốc thiếu thốn, đau khổ: “Đời là bể khổ”, “thiếu tiền”, “thiếu tình cảm”, “thiếu tinh thần”, “thiếu lý tưởng sống”, “thiếu niềm tin”, “tôi không xứng đáng/được trọng dụng.”…
Ma trận ngang là những tư tưởng trong mối quan hệ với người khác, cùng tầng tâm thức với mình. Một trong những tư tưởng gốc chủ yếu là mối quan hệ phân cực, duality, về tốt – xấu, đúng – sai, phải – trái, đẹp – xấu, khoẻ – yếu… Tư tưởng gốc sai khiến chúng ta nhiều nhất lại thường là mối quan hệ nạn nhân – thủ phạm. Đây là bài học, học mệt ghê lắm mà ta khoái học mới ghê, nhiều khi học đi học lại với một “đồng chí” từ kiếp này sang kiếp khác mà vẫn mãi không xong.

Khi đã muốn buông bỏ tư tưởng gốc không phù hợp, thì đánh giá tiêu cực cũng không còn nữa. Ta chọn hạ tầng tâm thức, xuống trái đất để học hỏi trải nghiệm, cho nên đó không phải là sai gì hết. Ta cũng chọn xuống đây để học hỏi các trải nghiệm phân cực, cho nên cũng lại không có tốt hay xấu. Chỉ là, hiện tại, cảm thấy đã học đủ, không cần thiết nữa, và muốn thăng lên, trở lại trên kia, thì ta hãy rũ bỏ, phủi đi những tư tưởng không phù hợp đó đi mà thôi. Chỉ hiềm nỗi nhiều khi nghiện rồi khó bỏ. Dù cho đó là “thú đau thương”.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *