AndThereWasLight

Moses ở Biển Đỏ – And There Was Light (truyện lớp 3 Steiner)

Những người Isreal đã đến gần Biển Đỏ khi đội những người đưa tin từ Ai Cập bắt kịp họ. Đội sứ giả yêu cầu nói chuyện với Moses và Aaron và truyền lại mệnh lệnh: “Nhân danh Pharaoh, chúng ta ra lệnh cho các ngươi trở về Ai Cập. Đức vua tối thượng đã …

Moses ở Biển Đỏ – And There Was Light (truyện lớp 3 Steiner) Read More »

Cây bạch anh – Deadly Nightshade – And There was Light (Truyện lớp 3 Steiner)

03.10.2016 Cái tên nói lên tất cả – Deadly Nightshade (Atropa Belladonna). Loài này có chứa độc atropine và scopolamine trong thân cây, lá, quả và rễ. Loài cây tử thần này là một loại cây phát triển lâu năm, cao từ 0,6 đến 1,2 mét. Bạn sẽ nhận ra chúng với lá màu xanh, …

Cây bạch anh – Deadly Nightshade – And There was Light (Truyện lớp 3 Steiner) Read More »