Moses ở Biển Đỏ – And There Was Light (truyện lớp 3 Steiner)

Những người Isreal đã đến gần Biển Đỏ khi đội những người đưa tin từ Ai Cập bắt kịp họ. Đội sứ giả yêu cầu nói chuyện với Moses và Aaron và truyền lại mệnh lệnh: “Nhân danh Pharaoh, chúng ta ra lệnh cho các ngươi trở về Ai Cập. Đức vua tối thượng đã cho phép các ngươi chỉ có ba ngày để làm lễ tế và nguyện cầu trong sa mạc. Một quân đội đông đảo đang đi tới phía sau. Nếu các ngươi không sẵn sàng làm theo lệnh, máu sẽ đổ! Hãy coi chừng, nếu các ngươi dám có ý không nghe lệnh!”

Moses trả lời: “Hãy nói với Pharaoh và những tướng lĩnh quân đội, Thượng đế đã truyền cho hai người chúng tôi dẫn dắt dân tộc Israel trở lại vùng đất quê hương cổ xưa của mình. Họ sẽ không bao giờ quay lại đó!”

Tức giận, những người đưa tin quay đầu những con ngựa thần tốc của họ và mang lời đáp này trở lại đội quân hùng mạnh kia. Nhiều người Israel cảm thấy hoảng sợ và rên rỉ; những người đã được huấn luyện cho chiến tranh nói: “Chúng ta sẽ chiến đấu khi chúng tới!” Trong khi đó, Moses nhận những hướng dẫn khác từ Thượng đế. Ông giơ cây gậy lên trên biển, làm một dấu hiệu và đột nhiên, gió nổi lên, bắt đầu thổi mạnh, và một vùng đất cạn nhô lên đẩy nước ra sau. Đám mây dẫn mọi người đi hạ thấp xuống và ở giữa chia tách những người Israel và quân đội Ai Cập. Những người lính ở trên ngựa đang ở hàng đầu đột nhiên cưỡi ngựa vòng quanh lạc trong đám sương dày. Họ không còn có thể tiến lên phía trước. Còn những người Isreal thì bắt đầu di chuyển theo con đường rõ ràng đã xuất hiện giữa biển. Gió đang giữ cho nước dạt sang hai bên. Khi đám sương mù tan đi, những người Isreal cuối cùng vừa mới từ con đường xuyên qua biển bước lên bờ bên kia. Những người Ai Cập nhìn cảnh tượng đó sững sờ. Tướng chỉ huy của đạo quân thét lớn: “Tiến lên, đuổi theo chúng!” Những con ngựa phóng về phía trước, kéo cỗ chiến mã sau lưng, và đoàn quân còn lại theo sau, lao vào con đường ở giữa hai làn nước. Nhưng ngay khi tất cả những người Ai Cập đã vội vã lao vào hết trong con đường, thì nước bắt đầu tràn xuống trở lại. Những cẳng chân ngựa và những bánh xe chiến mã chìm xuống bùn cát. Những người lính đã hoàn toàn bị nước nhấn chìm và chết đuối. Toàn bộ đạo quân Ai Cập mất trong biển cả.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *