Steiner – Bảo vệ tuổi thơ

Những gì đã đem ra trước trẻ khi còn nhỏ sẽ cùng chúng lớn lên cho đến tận khi trưởng thành. Vì thế, luật cuối cùng trong sự phát triển của trẻ là phải bảo vệ tuổi thơ. Bảo vệ tuổi thơ của các con khỏi sự thí nghiệm, khỏi việc thúc ép lớn lên quá sớm, khỏi thức ăn đầy chất kích thích, khỏi mọi thứ làm yếu đi khả năng tưởng tượng của trẻ. Bảo vệ tuổi thơ như đó là nguồn cội của sự khỏe mạnh thể chất, của sức mạnh bên trong, của sự tự khẳng định, của khả năng thích ứng xã hội. Nếu tuổi thơ không được đong đầy bằng niềm vui và sự nồng ấm, những trò chơi tưởng tượng và những trải nghiệm đầy ý nghĩa, thì sẽ có rất nhiều trở ngại chặn lối con đường phát triển vững chãi của các con từ đó về sau.
What is already present in small children grows with them as they mature. So the final law is to protect childhood. Shield it from experimentation, from premature development, from floods of stimuli, from everything that serves to weaken the child’s powers of imagination. Protect childhood as a source of physical well being, of inner strength, of self-identity, of social tolerance. If childhood is not filled with joy and warmth, imaginative games and meaningful experiences, many obstacles are placed in the path of sound development.
(Waldorf Steiner)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *