Steiner – Bài hát cho người lớn

Mình để vào luôn chủ đề Steiner, vì đây là những bài hát mình đã được làm học hát khi đi học Lớp đào tạo giáo viên Steiner. Có những bài hát sẽ dạy cho trẻ, có những bài chỉ để các cô hát. Âm nhạc dành cho trẻ trong lớp Steiner cũng tương tự như các chủ đề khác, được chọn lựa kỹ càng, cho phù hợp với lứa tuổi, loại nhạc nào, dòng nhạc nào, ca từ phải đẹp, ý nghĩa phải lớn lao.
Các bài hát sẽ được hát, có thể đệm bằng sáo, đàn lyre …, không bao giờ dùng băng đĩa ghi sẵn. Cách hát cũng tuỳ từng độ tuổi, dần lớn lên, các con mới bắt đầu hát bè.
Những bài hát có thể chọn từ những làn điệu dân gian (điều này cực kỳ khuyến khích, vì các con đầu tiên luôn phải lớn lên bằng tiếng mẹ đẻ, lời ru của dân tộc mình, âm nhạc của quê hương mình), những bài hát cổ xưa (mang trí thông thái vũ trụ), và những bài hát các cô giáo tự sáng tác trên tinh thần của Steiner.
Một lần nữa, các bạn, xin hãy đóng góp những bài hát, có thể là bài đồng dao, bài hát ru, mà bạn còn nhớ từ bà, từ mẹ của mình, để thêm vào cho kho bài hát của Steiner Việt Nam nhé.
mM sẽ để vào đây một số bài hát mình được làm quen từ các khoá đào tạo giáo viên Steiner ha.
Bắt đầu bằng cách bài hát cho người lớn.
Một bài cũng nổi tiếng, cho mọi người dễ hình dung nha. Steiner không có chảnh gì đâu heng.
“Morning Has Broken”
Morning has broken, like the first morning
Blackbird has spoken, like the first bird
Praise for the singing, praise for the morning
Praise for the springing fresh from the world
Sweet the rain’s new fall, sunlit from heaven
Like the first dewfall, on the first grass
Praise for the sweetness of the wet garden
Sprung in completeness where his feet pass
Mine is the sunlight, mine is the morning
Born of the one light, Eden saw play
Praise with elation, praise every morning God’s re-creation of the new day
Tiếp theo, bài kết bạn:
Make new friends but keep the old
One is silver, but the other gold
Wardens of the light
Wardens of the light we have been given,
Living light for which the gods have striven.
Come through Christ to earth in human dwelling
Future earth of light foretelling
Morning has come
Morning has came, Night is away
Rise with the sun and welcome the day.
Pure as the finest gold
Firm as a granite rock
Transparent as a quartz crystal
My soul shall be
The river is flowing
The river is flowing, flowing and growing The river is flowing, back to the sea. Mother Earth is calling thee, her child I’ll always be. Mother Earth is calling thee, back to the sea.
Dòng sông trôi dần, trôi đi và lớn lên nhiều. Dòng sông trôi dần, quay về biển khơi. Mẹ Trái Đất đang gọi con, con mãi là con của mẹ. Mẹ Trái Đất đang gọi con, quay về biển khơi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *