Lớp Thiền TÔI LÀ AI – Thiền Cơ bản 1 – Thế giới mà ta đang sống

Lớp thiền cơ bản 1 gồm 7 buổi. 

Học online qua Google Meet, 2 buổi/tuần.

Nội dung cơ bản

+Thực hành kỹ thuật thiền: thiền định (hít thở) và thiền quán (quan sát hơi thở, quan sát bản thân – thân và tâm, quan sát thế giới xung quanh)

+ Học kiến thức cơ bản về THẾ GIỚI MÀ TA ĐANG SỐNG: 

  • đầu đội trời (Trời gồm mấy tầng? Vũ trụ là gì?) 
  • chân đạp đất (Đất có những gì: bên dưới, bên trong?)…
  • Con người chúng ta là ai?

Nội dung chi tiết:

Buổi 1:

Kiến thức: 

+ thiền là gì

+ Những loại thiền cơ bản

+ hơi thở là gì? 

Thực hành: hít thở theo trục

Buổi 2:

Kiến thức: 

+ thực tế, trần gian, trần tục, đời sống… là gì? 

+ Đất dưới ta? Đất có gì bên dưới, bên trong?

+ Rung động năng lượng: từ chiều kích 1 đến 5

Thực hành: nối đất, cảm nhận khả năng hành động trong cuộc sống

Buổi 3:

Kiến thức: 

+ Tâm linh là gì? Tâm linh là ở bên trên chăng?

+ Trời là gì? Gồm mấy tầng?

+ Vũ trụ quanh ta

+ Rung động năng lượng: từ chiều kích 1 đến 12

Thực hành: nối trời, cảm nhận khả năng sáng tạo

Buổi 4:

Kiến thức: 

+ con người ở giữa: đầu đội trời – chân đạp đất

+ con người “không xứng đáng với hành tinh này” chăng? Không có con người, trái đất sẽ ra sao?

+ vì sao chúng ta xuống đây chìm đắm trong luân hồi để rồi lại phải tìm đường giác ngộ (hay khái niệm về phân mảnh và hợp nhất linh hồn, đầu thai và thăng lên)

Thực hành: hít thở như một cái cây

Buổi 5: 

Kiến thức:

+ hình tư tưởng

+ hào quang (aura)

+ kết giới – bảo vệ tâm linh (psychic protection)

Thực hành: thiền bảo vệ

Buổi 6:

Kiến thức:

+ thiên nhiên

+ năng lượng tự nhiên

+ chuyển đổi tầng năng lượng

Thực hành: 

+ nhận năng lượng từ thiên nhiên

+ thiền quán: cảm nhận thế giới xung quanh

Buổi 7: 

Kiến thức:

+ cái tôi cao hơn, linh hồn (higher self)

+ ta là ai trước khi ra đời và sau khi chết đi?

+ hành trình linh hồn

Thực hành: kết nối với cái tôi cao hơn

Mục tiêu đạt được:

– Khám phá bản thân qua QUAN SÁT hơi thở, bản thân, không gian xung quanh. 

– Luyện ý chí, tư duy, cảm nhận qua hành thiền.

– Thực hành các phương pháp thiền cơ bản – thiền định qua hơi thở, thiền quán và kỹ thuật bảo vệ khi thiền.

– Chữa lành, cân bằng, thay đổi bản thân qua từng buổi thiền (theo trải nghiệm của các lớp thiền trước, các bạn được chữa lành qua mỗi buổi, tùy theo mức độ mở lòng của các bạn trong học và thực hành).

Học phí 2 triệu/khoá (7 buổi). 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *