Thiền Thư Giãn

Hồng cầu – Cảm tử quân

Nội dung lớp Thiền Vortex – Thiền về tế bào – Những gì giết chết chúng ta? Thiền tế bào, lớp thiền Vortex của cô giáo Huong Class, có một số hình ảnh hiện ra khá hài hước (có thể vì mình đang tưng tửng), song nó khiến mình suy ngẫm không ít. Làm bạn …

Hồng cầu – Cảm tử quân Read More »