Câu chuyện 4 tính khí – Đất Nước Khí Lửa

Chúng ta vẫn biết 4 nguyên tố Đất Nước Khí Lửa.
Giáo dục Steiner có khái niệm về 4 tính khí của con người (temperament): Melancholic (đất), Phlegmatic (nước), Sanguine (khí), Choleric (lửa). 4 tính khí này chỉ bắt đầu rõ ràng khi trẻ đi vào giai đoạn phát triển 7 năm thứ II (từ 7 đến 14) và sẽ dần thành hình tính cách sau này. Mỗi người sẽ đều có 4 tính khí, song 1 tính khí sẽ trội nhất trong 1 giai đoạn nào đó của cuộc đời. 4 tính khí này có sự phát triển gần như thành vòng tròn, ví dụ từ tính Đất lớn lên có thể chuyển sang tính Lửa … Một con người phát triển tối đa là đi đến cân bằng cả 4 tính khí này. Tuy nhiên, tránh tối đa việc dán nhãn trẻ, chỉ hiểu tính khí để có phương pháp nuôi dạy trẻ phù hợp và tôn trọng trẻ hơn.
Như mọi điều khác, mọi chân lý gốc đều như nhau, các trường phái và triết lý khác cũng có những cách phân loại như vậy, có thể chỉ khác tên gọi.
Khi nào có thời gian sẽ viết kỹ hơn về điều này. Viết về 4 tính khí có thể dài cả 1 cuốn sách, và có nhiều cuốn sách về đề tài này 🙂
Các bạn quan tâm có thể tham khảo trước tại đây: Temperament

Hôm nay, tạm note lại vài điều về gia đình mình:
Có vẻ hiện tại, trong gia đình mình có các tính khí sau đây:
mM: Lửa
(mM tự cảm nhận mình qua việc học 4 tính khí của Waldorf Steiner: đang đi 1 vòng từ đất (lúc còn nhỏ) đến lửa (hiện tại), cần chuyển sang khí và học tính nước. Sau đó cân bằng cả 4 yếu tố. Tuy nhiên, cái này hoàn toàn là lý trí, hẻm phải trong thiền).

(Huong Class PLM có tính gió áp đảo tính nước, mặc dù cả hai đều mạnh, gây ra tốc độ phi thường và sự xô giạt cảm xúc. Em có nhớ những luồng sắc màu chuyển động từ bên này sang bến khác trong tim trong buổi thiền vortex về tình cảm không ? cần thêm chút đất chăng ? Táo là lửa và Nhím là đất. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau.)

Táo: Lửa
Nhím: Đất
Cỏ: có thể là Khí trội
Zoom: có thể là Nước trội
(to be continued)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *