Vương quốc thiên đường – Đạo Hồi tập 1

Chừng nào rảnh kể chuyện vùng đất nơi vàng bạc châu báu đầy ăm ắp đến nỗi vàng đem lát đường, châu báu trang trí trên tường nhà. Quả ngon chất đống, rượu rót tràn ly, gia vị và hương liệu đầy chai to hũ nhỏ.
Có những con đường nhỏ ngằn nghèo, và cuối con đường đó, có thể mở ra cả một thiên đường tình ái.

Đặt gạch để khi nào rảnh viết nha!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *