Trường Tre Xanh

Steiner ở Việt Nam có hay không? – Chúng ta phải đi thì mới có đường!

(bài viết ngày 10/06/2015) Chia sẻ với các bạn nha. Có lẽ ưu điểm chính của việc học cấp 1 ở trường Steiner (Thỏ Trắng, nay là Tre Xanh) lại cũng chính là nỗi lo lớn nhất. Chính vì cái ưu điểm là sẽ không có chấm điểm ở bất kỳ giai đoạn nào, nên …

Steiner ở Việt Nam có hay không? – Chúng ta phải đi thì mới có đường! Read More »