healing

TÔI BUÔNG BỎ

Tôi buông bỏ  Tôi buông/ tôi giải thoát cha mẹ tôi khỏi cảm giác rằng họ đã thất bại với tôi. Tôi giải phóng các con tôi khỏi nhu cầu chúng phải làm tôi tự hào, để chúng có thể viết cuộc đời mình theo cách của chúng, theo trái tim của chúng. Tôi giải …

TÔI BUÔNG BỎ Read More »