Ăn uống

Từ vị giác đến vị kỷ

Vị giác và vị kỷ Vị giác – gu, tính xét nét – vị kỷ, khổ cả đời từ mất cân bằng hay thiếu kém kiến thức từ tuổi teen Tối qua mình có làm buổi thiền chữa lành cho tính nữ. Một bạn trong lớp thấy một cuộc đời mình là công chúa đi …

Từ vị giác đến vị kỷ Read More »