Ranh giới – Từ L. R. Knost

Làm cha mẹ – Chia sẻ không gian sống cùng con

Điều lưu ý dịp nghỉ lễ
Dịp nghỉ lễ là khi cả gia đình đoàn tụ. Vui là đây mà buồn cũng có thể là đây. Nhiều người muốn trốn Tết là vậy!

“Hãy đừng ngại xác lập những ranh giới, giới hạn.

Ranh giới là điều thiết yếu để chúng ta chăm sóc bản thân ta và con cái chúng ta.
Có những lúc an toàn là trên hết, không thỏa hiệp, trong mọi mối quan hệ.
Những mối quan hệ gia đình sẽ không an toàn khi bất kỳ phía nào không tôn trọng ranh giới.
Những ranh giới lành mạnh chính là yêu thương. Ranh giới, theo định nghĩa, chính là nền tảng để yêu thương và ranh giới tạo ra những mối quan hệ an toàn, yêu thương và lâu dài.

Thiết lập/Duy trì những ranh giới lành mạnh có thể bằng những câu thế này:
– “Không (ạ).”
– “Hãy bàn/hãy nói về việc/vấn đề này.”
– “Tôi/Con/Cha/Mẹ… sẽ quay lại việc này vào một lúc khác.”
– “Tôi/Con/Mẹ… không thoải mái với việc này.”
– “Hãy cho tôi/mẹ… biết khi bạn sẵn sàng thảo luận việc này.”
– “Chuyện này với tôi/mẹ… không ổn.”
– “Con/Mẹ… cần Mẹ/Con lắng nghe tôi về việc này.”
– “Cách này sẽ không hiệu quả đối với Con/Mẹ…”
– “Tôi/Con/Cha/Mẹ… không muốn.”
– “Hãy cùng xem xét lại vấn đề này sau đi.”
– “Việc này không đúng.”

Thiết lập/duy trì các ranh giới lành mạnh có thể diễn ra theo cách thế này:

• Tránh xa một cuộc tranh cãi.
• Nói cho ra lẽ các quan điểm mâu thuẫn nhau.
• Mong muốn được lắng nghe và tôn trọng.
• Buông bỏ nếu bạn không liên quan.
• Tạo không gian an toàn cho bản thân/con bạn.
• Duy trì một hệ thống hỗ trợ lành mạnh.
• Yêu cầu giúp đỡ khi bạn cần.

Các khu vực ranh giới lành mạnh cần được thiết lập/duy trì:

• Sự an toàn
• Kính trọng
• Quyền tự trị
• Tính cá nhân/Bản sắc
• Thời gian/Năng lượng
• Sự riêng tư
• Nói chuyện/Trao đổi
• Không gian cá nhân
• Lành mạnh về tình cảm
• Lành mạnh về tinh thần
• Lành mạnh về thể chất
• Theo đuổi những mục tiêu cá nhân/nghề nghiệp

Ranh giới lành mạnh không phải là:

• Ích kỷ
• Đòi hỏi
• Kiểm soát
• Không hợp lý
• Không yêu thương

Ranh giới lành mạnh là:

• Tự hào về chính mình
• Cần thiết
• An toàn
• Hợp lý
• Nền tảng của tình yêu

Hãy nhớ rằng, có ít nhất hai người trong mọi mối quan hệ. Bỏ bản thân, nhu cầu của bạn, sự an toàn của bạn, hạnh phúc của bạn (hoặc nhu cầu/sự an toàn/hạnh phúc của con bạn) ra khỏi phương trình một mối quan hệ giống như nói 1 + 0 = 2. Thiếu một thì đâu thể cộng.”

(L.R.Knost)

Nếu bạn đang khốn khổ bởi một đứa con cháu trong nhà và cả nhà bạn thì “dĩ hòa vi quý” để dung túng đứa nhỏ, bạn có thể cảm thấy như thể bạn phải cho phép mình mỗi khi đến lễ là ta thấy buồn vì bị bắt phải giao tế với thủ phạm để “gia trang êm ấm”. Vấn đề duy nhất ở đây là, đó không phải là êm ấm. Đó là lạm dụng.
(L.R.Knost)

If you were traumatized by a relative as a child and your family chose ‘keeping the peace’ over protecting the child, you may feel like you have to allow yourself to be retraumatized every holiday season by being forced into contact with your abuser to ‘keep the peace.’ The only thing is, that isn’t peace. That’s abuse.

(L.R.Knost)

Những “truyền thống” gia đình từ thế hệ này sang thế hệ kia được đan dệt thành tấm thảm của cuộc đời chúng ta. Nhưng chúng không được khắc vào đá. Tấm vải này có thể gỡ rối, vá lại chỗ rách, dệt lại. Và một “truyền thống”, hoa văn mới có thể bắt đầu một cách trơn tru và tỉnh thức. Chúng ta là những người dệt nên câu chuyện của thế hệ này. Cầu chúc cho ta thắt những nút thắt của mình với tình yêu can đảm nhất và hy vọng mãnh liệt nhất có thể tưởng tượng.
L.R.Knost

“Generational patterns are woven into the fabric of our lives. But they are not set in stone. Fabric can be unraveled, tears mended, knots untangled. And a new pattern can be tenderly and intentionally begun. We are the story-weavers of this generation. May we wield our looms with the bravest love and fiercest hope imaginable.”
—L. R. Knost

Những ranh giới không phải là những hàng rào có gai, mà là tình yêu. Ranh giới là thơ và văn bày tỏ cho người khác cách yêu thương, tôn trọng và kết nối với ta. Ranh giới là biên đạo (tổ hợp chuyển động) cho những mối quan hệ của ta, hướng dẫn từng bước nhảy của những tương tác của ta. Ranh giới là thực thi tình yêu thương.

Boundaries are not barbed-wire fences, love.
Boundaries are the poetry and prose
that tell others how to love, respect,
and connect with us.
Boundaries are the choreography
of our relationships,
guiding the steps of our interactions.
Boundaries are love in action.
-L.R.Knost

Khi chúng ta phá vỡ những chu kỳ, vòng lặp lại của việc lạm dụng, của những nỗi đau di truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, của những khác thường, của bạo lực, của đàn áp, chúng ta đang chuyển hóa vòng lặp xấu xa của người bị tổn thương làm tổn thương người sang vòng lặp của người được chữa lành lại chữa lành cho người khác. Và thế giới này chữa lành, yêu thương. Thế giới này chữa lành mỗi lần là một trái tim con người đau thương được chữa lành, đầy ước vọng.
(L.R.Knost)

When we break cycles of abuse,
of generational pain, of dysfunction,
of violence, of oppression,
we transform the vicious cycle
of hurting people hurting people
into healing people healing people.
And the world heals, love.
The world heals.
One hopeful, healing,
achingly human
heart at a time.
-L.R.Knost

Những người duy nhất buồn bực khi bạn bắt đầu thiết lập ra ranh giới là những người lợi dụng bạn khi bạn chả có ranh giới nào.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *