Nhạc cho trẻ mầm non – Mood of the fifth và nhạc ngũ cung

Mood of the fifth

“Mood of the fifth” là một tâm trạng, một nhận thức, một cảm giác miêu tả bản thể của trẻ em và phù hợp với tâm trạng của trẻ, âm nhạc này gặp gỡ trẻ ở nơi trẻ đang là. Thang âm ngũ cung là một dụng cụ, một khả năng để sáng tạo nên “mood of the fifth”. Chúng ta có thể sử dụng thang âm ngũ cung để sáng tác một bài hát trẻ em song thỉnh thoảng bài hát đó không phải là “mood of the fifth”!


(Bài giảng của cô Thanh Cherry, khoá đào tạo Giáo viên Mầm non Waldorf Steiner)

Bạn Trần Minh Sang vừa chia sẻ một link rất hay để hiểu về ngũ cung:

Thầy Bobby dạy về ngũ cung nè chị
https://www.youtube.com/watch?v=ne6tB2KiZuk
dạy rất trực quan. Em có áp dụng rồi và cũng thành công
Dạng như ngũ cung nó có sẵn trong máu, được di truyền
ai cũng hiểu nó.

Các bạn cũng có thể đọc thêm ở đây nha:

https://vietnamclassical.files.wordpress.com/2010/12/ngu-cung-viet-nam-phan-mot1.pdf

2 thoughts on “Nhạc cho trẻ mầm non – Mood of the fifth và nhạc ngũ cung”

    1. 🙂 Theo chị thì mình đọc bảng đó để tham khảo thôi mà. Còn nếu em nghe nhạc này và cảm thấy phù hợp với con thì bắt đầu cho con nghe thôi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *