Lời thơ an bình của Thánh Francis vùng Assisi

Vì thế giới đang cần nhiều màu chàm. Hãy hướng lên trên, hướng đến những điều cao đẹp, có ý nghĩa hơn là cuộc đời của riêng mình.

Lời nguyện cầu của Thánh Francis (Phan Lê Minh dịch, mình dịch để hát được theo nhạc)

Cho con là kênh an bình của Người
Cho con mang yêu thương vào nơi ghét hờn
Mang an hoà vào nơi có đau thương
và mang niềm tin vào chốn nghi ngờ

Cho con là kênh an bình của Người
Và mang niềm tin vào nơi có thất vọng
Và mang ánh sáng vào nơi tối tăm
Và mang niềm vui đến chốn buồn rầu

Ôi Tạo hoá xin hãy cho con
An ủi cho người hơn tìm sẻ chia
Để hiểu cho người và người hiểu mình
Để yêu thương người bằng cả tâm hồn con

Hãy cho con là kênh an bình của Người
Vì khi tha thứ là khi ta được thứ tha.
Chính lúc cho đi là khi ta được nhận
Và khi chết đi, là khi ta được sống đời đời.

https://www.youtube.com/watch?v=VO1FJoi5W5E&list=RDIxSWxAKv5ic&index=12

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *