Giúp con học Toán

Dạy con học
Nếu con đang học ở trường công và bị gánh nặng bài vở thì mình phải hỗ trợ con thêm ở nhà. Để con tự bơi trong sự không biết cách nào để không chìm thì tội lắm.
Hãy cùng con chơi vỗ tay, chuyền bóng, giậm chân, cùng với đếm số… để thuộc lòng việc đếm ít nhất là đến 100, sau đó là số chẵn, số lẻ, bảng cộng trừ nhân chia.
Ví dụ như thế này:

ttps://fb.watch/gXX1g7lLWZ/?mibextid=qC1gEa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *