Thiền chữa lành 4

Bài ai người ấy học

(hay Cô bé quàng khăn đỏ phiên bản của Happy Hamster trong buổi thiền timeline 4 – đi về tương lai) Câu hỏi: nên chọn tiếp tục sống và làm việc ở nơi đang ở hay về nhà (về quê) vì ở đó chỉ có mẹ một mình? Nếu em về nhà: hiện ra một …

Bài ai người ấy học Read More »

TÔI BUÔNG BỎ

Tôi buông bỏ  Tôi buông/ tôi giải thoát cha mẹ tôi khỏi cảm giác rằng họ đã thất bại với tôi. Tôi giải phóng các con tôi khỏi nhu cầu chúng phải làm tôi tự hào, để chúng có thể viết cuộc đời mình theo cách của chúng, theo trái tim của chúng. Tôi giải …

TÔI BUÔNG BỎ Read More »