Lớp Thiền Cơ Bản 1

Lớp Thiền TÔI LÀ AI – Thiền Cơ bản 1 – Thế giới mà ta đang sống

Lớp thiền cơ bản 1 gồm 7 buổi.  Học online qua Google Meet, 2 buổi/tuần. Nội dung cơ bản +Thực hành kỹ thuật thiền: thiền định (hít thở) và thiền quán (quan sát hơi thở, quan sát bản thân – thân và tâm, quan sát thế giới xung quanh) + Học kiến thức cơ bản …

Lớp Thiền TÔI LÀ AI – Thiền Cơ bản 1 – Thế giới mà ta đang sống Read More »