Nghệ Thuật & Thủ Công

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

The prayer of Saint Francis of Assisi

Lời nguyện cầu của Thánh Francis “Regardless of our respective faiths (or lack thereof), may we all live the words of this prayer in our words and actions.” (Cho dù đức tin của ta là gì, cầu cho chúng ta đều sẽ sống theo những lời của lời cầu ước này) Make me a channel of your peace, Where there is hatred, let me bring Your love, Where there is injury, Your pardon Lord, And where there’s doubt, true faith

Read More »

Nhạc cho trẻ mầm non – Mood of the fifth và nhạc ngũ cung

Mood of the fifth “Mood of the fifth” là một tâm trạng, một nhận thức, một cảm giác miêu tả bản thể của trẻ em và phù hợp với tâm trạng của trẻ, âm nhạc này gặp gỡ trẻ ở nơi trẻ đang là. Thang âm ngũ cung là một dụng cụ, một khả năng để sáng tạo nên “mood of the fifth”. Chúng ta có thể sử dụng thang âm ngũ cung để sáng tác một bài hát trẻ

Read More »

Các chủ đề khác bạn có thể tìm hiểu

Đây là những chủ đề Minh yêu thích chia sẻ, hi vọng sẽ mang đến cho bạn những kiến thức hữu ích

Tâm Linh

Spiritual

Làm cha mẹ

Parenting