Vulcan – Hành tinh của cấu trúc cao vời

Vulcan, chỉ có thể nhìn thấy bằng tâm thức từ chiều 5D. Hành tinh đã có linh hồn từ trước Mặt trời, đã được đặt ở vị trí ngọn hải đăng cho Thái dương hệ từ trước khi vật chất của hệ được hình thành. Và ngọn hải đăng đó vẫn sáng rực, mang theo …

Vulcan – Hành tinh của cấu trúc cao vời Read More »