Uranus – Phần giới thiệu (Maldek Book)

Một chiếc lá rung rinh theo làn gió nhẹ, rồi buông mình rời khỏi cành, chao nghiêng từ từ rơi xuống đất. Từ cội cây, chiếc lá ngước lên nhìn, thấy cái cây yêu dấu, với rất nhiều cành, và rất nhiều lá, rất nhiều quả đủ sắc màu. Xa hơn nữa, bao quanh những …

Uranus – Phần giới thiệu (Maldek Book) Read More »