Trò chuyện với Nhím

18.04.2017 Vì buổi sáng giấy mẹ biết Nhím đã bị “ướt quần” trong lúc ngủ. Mẹ chỉ gọi Nhím dậy và hỏi, vì vừa ngủ dậy nên Nhím trả lời ngay: “Tại quần ướt”. “Con đái dầm à?” “Không, Nhím ngửi không thấy khai.” “À…” (mẹ biết là gì rồi, nhưng để đó đã, để …

Trò chuyện với Nhím Read More »