Trường Steiner Wadorf Việt Nam ra sao?

Nãy giờ, tôi đi tìm lại tấm hình tôi đã tìm thấy khi đi tìm những trường Waldorf Steiner và đã bật khóc khi nhìn thấy nó. Đó là hình ảnh một lớp học ở châu Phi với bức tường làm từ những viên gạch to bằng đất, sàn đất nện. Lớp học trông là …

Trường Steiner Wadorf Việt Nam ra sao? Read More »