Songs

Steiner – bài hát cho trẻ em – Một cho mặt trời vàng (One for the golden sun)

Bắt đầu cho phần Các bài hát trong trường Steiner cho trẻ, bằng bài hát rất ý nghĩa One for the golden sun. Bài hát này phù hợp cho trẻ khi bắt đầu vào lớp 1, học chữ số. Các bạn tham khảo thêm ở notes Lớp 1 – Môn Toán nhé. Như mọi khái …

Steiner – bài hát cho trẻ em – Một cho mặt trời vàng (One for the golden sun) Read More »