Nhím tròn 13

29.08.2016 Cục cưng của mẹ. Mẹ vừa nghĩ: “Con vẫn là cục cưng của mẹ!”, có điều giờ mẹ nói từ này, mẹ không thể nói to, nói trước mặt mọi người, và ôm ghì con vào lòng mà hôn. Vì con đã lớn rồi. Con lớn thật rồi, mẹ thì thấy điều đó hàng …

Nhím tròn 13 Read More »