ReadinessForClass1

You’re Not the Boss of Me (Ba mẹ/Thầy cô không phải là Ông/Bà chủ của Con) Phần I

(Chép bài giảng hội thảo theo chủ đề này – Thấu hiểu nhóm trẻ lớn trong trường mầm non và sự sẵn sàng vào cấp một – của cô Ruth Ker tại ATWC) Buổi 1 – 29.04.2017 Rudolf Steiner chia sự phát triển của con người thành các giai đoạn của 7 năm. Mỗi giai …

You’re Not the Boss of Me (Ba mẹ/Thầy cô không phải là Ông/Bà chủ của Con) Phần I Read More »