Sao chổi Nibiru – Planet X (Maldek Book)

01.11.2016 Sao chổi Nibiru, nhẹ nhàng lướt qua các hành tinh trong Thái dương hệ, trong chu kỳ 3.600 năm của nó. Thời điểm khi Maldex nổ, là thời điểm đặc biệt, mà các Đấng sáng tạo đã cấp một giấy phép (như kiểu visa) đặc biệt cho Nibiru được bay theo hành trình gần …

Sao chổi Nibiru – Planet X (Maldek Book) Read More »