Thiền ánh sáng – Màu chàm và tím

Thiền ánh sáng – Chàm và Tím – 25.09.2016 – Người dẫn thiền: Golden Cloud Ấn tượng chung: rất thú vị, có thể vì lâu không thiền timeline nên thiền ánh sáng hôm nay lại ra nhiều tiền kiếp. Ánh sáng chàm: Với một người màu cam pha xanh lá, thì thiền màu chàm là …

Thiền ánh sáng – Màu chàm và tím Read More »