Lyra (Maldek Book)

Lyra – Người đánh xe ngựa vĩ đại Chiếc xe ngựa đen tuyền lướt qua Thái dương hệ. Trên xe chở nặng tất cả mọi phần tử lục lâm thảo khấu, hảo hán anh hùng cho đến kẻ cướp gian hùng. Có cả một số rất ít ỏi những vị khách đặc biệt, những vị …

Lyra (Maldek Book) Read More »