So many things made me love you – Nhím

28.07.2013 Có quá nhiều điều để mẹ yêu con. Mà thật ra chắc chẳng cần có gì thì mẹ vẫn yêu con, tình yêu vô điều kiện mà lị, ít ra là mẹ sẽ cố gắng phấn đấu để đạt đến trạng thái ấy, yêu con vô điều kiện. Mẹ biết là hiện tại mẹ …

So many things made me love you – Nhím Read More »