GIẢNG DẠY LỊCH SỬ TRONG CÁC TRƯỜNG WALDORF

(bài chép lại bài nói chuyện của Charles Kovacs với phụ huynh – lời mở đầu trong cuốn Ancient Rome) Mục đích của việc dạy lịch sử cho trẻ em là gì? Việc dạy lịch sử được thực hiện trong tất cả các trường học, nhưng hầu như không có câu trả lời. Điều đó …

GIẢNG DẠY LỊCH SỬ TRONG CÁC TRƯỜNG WALDORF Read More »