Luật hấp dẫn – Lớp học Hương

Lớp của Huong Class 06.12.2015 Chúng ta hấp dẫn cái mà mình chú ý đến, cái bên trong chúng ta có.Những cái giống nhau sẽ hút nhau, “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” (“Thanh”, “khí”: rung động). Vậy nếu âm – dương hút nhau thì sao? Cũng là luật hấp dẫn theo nguyên …

Luật hấp dẫn – Lớp học Hương Read More »