Handmade

Steiner – Làm thủ công

Làm thủ công thì thật sự ra ông bà mình làm từ hồi nào giờ. Tới thời như mình thì cái quên, không làm nữa. Mà cái sự làm, nó mở mang đầu óc ra dữ lắm. Bây giờ đi học làm giáo viên Steiner á, bắt đầu được sờ vào lại len, nỉ, bông …

Steiner – Làm thủ công Read More »