Vùng đất Ngữ pháp

Tìm được một vở kịch thiệt là dễ thương – Grammar’s Land (Vùng đất Ngữ pháp). Nói qua việc dạy Ngữ pháp cho “bọn học sinh Steiner” nha. Trong Khoá đào tạo Giáo viên Steiner Khoá III vừa qua, Thầy Joachim có giảng qua về việc dạy Ngữ pháp cho trẻ (lớp 3). Các con …

Vùng đất Ngữ pháp Read More »