Câu chuyện Khu vườn Findhorn

13.01.2017 Về một cái cây, chắc hẳn đã có nhiều câu thật hay rồi, như là “hãy sống như một cái cây”, “đời người có một trong ba việc nên làm là trồng một cái cây …”, nhưng điều làm tôi muốn trồng cây ngay tắp lự là cuốn sách Câu chuyện Khu vườn Findhorn. …

Câu chuyện Khu vườn Findhorn Read More »