Eurythmy – Chuyển động tâm hồn

Eurythmy – Khi cơ thể con người chính là nhạc cụ, chuyển động theo từng tông, phách, gam, cao độ tinh tế của âm nhạc. Khi cơ thể con người tạo thành những hình dạng như những hình học thiêng của vũ trụ. Khi tâm hồn ca hát, vươn xa ra hơn cả cơ thể …

Eurythmy – Chuyển động tâm hồn Read More »