Chữa mắt – Chữa lành nghiệp có ETs

Buổi thiền 01.03.2017 – chủ đề: chữa mắt – bạn thiền: Trương Quảng Tín và TSEK Tôi (Carrot) và chị Trương Quảng Tín (TQT) vừa đi đo mắt, và tốn không ít tiền vì tôi có độ cận – loạn cao, chị TQT vừa có độ nhìn gần vừa độ nhìn xa. TSEK gợi ý …

Chữa mắt – Chữa lành nghiệp có ETs Read More »