Trái Đất, hành tinh của sự đa dạng và phân cực, của tình yêu và bao dung (Maldek Book)

06.11.2016 Trái Đất, hành tinh màu xanh dương của tình yêu, người mẹ bao dung cho mọi đứa con. Ẩn trong từng hòn đất, từng mạch nước ngầm, cho đến từng luồng khí, là biết bao sinh vật đủ thể dạng, đủ màu sắc, đủ tầng tâm thức. Hiện tại, Trái Đất là cái nôi …

Trái Đất, hành tinh của sự đa dạng và phân cực, của tình yêu và bao dung (Maldek Book) Read More »