Steiner – Lớp vẽ (drawing) của thầy Benno – 6 – 12.08.2017

Nếu bạn hỏi điều tôi thích ở giáo dục Waldorf Steiner là gì? Tôi xin trả lời đó là sự tự do và mọi điều đều có thể. Khi chúng tôi bước vào một khóa đào tạo của giáo dục Waldorf, hầu hết đều nhận ra chúng tôi có đầy khả năng, hơn cả chúng …

Steiner – Lớp vẽ (drawing) của thầy Benno – 6 – 12.08.2017 Read More »