KỆ MỊA THIÊN HẠ

Chủ đề của buổi thiền của Nhóm chữa lành ngày 01.12.2020. Đó là câu nói đùa, còn câu thật là: KẾT NỐI VỚI HS CỦA MÌNH – Kết nối với chính mình, bản thể của mình. Khi kết nối với bản thân, sẽ hiểu bản thân, thì sẽ không bị lăn tăn vì thiên hạ. …

KỆ MỊA THIÊN HẠ Read More »