Xử lý tai nạn thường ngày (đứt, côn trùng đốt và bỏng)

Lưu ý: Đây là kinh nghiệm cá nhân của mM (hoàn toàn cá nhân), đúc kết từ bài dạy của bà, của mẹ, từ chia sẻ của bạn bè, và hướng dẫn của bác sỹ. Viết lại đây để tham khảo, phòng ai đó gọi mình mà không gặp. Vết muỗi cắn: Khi mới bị …

Xử lý tai nạn thường ngày (đứt, côn trùng đốt và bỏng) Read More »