Sống vẹn toàn – Nhật ký bồ hòn

01.03.2016 Hiện tại đã tắm giặt, rửa chén bằng bồ hòn. Rửa mặt bằng bồ hòn tự cân bằng da luôn. Đi chơi xa về da khô, rửa vài ngày là hết. 02.10.2016 Hướng dẫn Nhím rửa chén bằng nước bồ hòn. Nhím nhận xét: “Sao hay vậy? Rửa thế này tiết kiệm nước mà …

Sống vẹn toàn – Nhật ký bồ hòn Read More »