Ký sự Thành Đô – Những người thông ngôn (phiên dịch) cho Waldorf

Đang ngồi dịch tự nhiên nhớ các bạn đồng nghiệp bên trời Trung Hoa quá nên ngồi viết về các bạn trước tiên. Cũng như cộng đồng phát triển rực rỡ, số lượng trường (đồng nghĩa với số lượng học sinh, giáo viên, phụ huynh, những người chung tay khác từ tình nguyện viên tổ …

Ký sự Thành Đô – Những người thông ngôn (phiên dịch) cho Waldorf Read More »