Steiner – Rèn luyện ý chí

Mình đã ngó qua bìa một cuốn sách của Steiner có tựa là “Training the will” với hình bìa là một người đang làm một tác phẩm điêu khắc. Chưa có đọc, không dám đọc, vì chưa có thời gian. Song mình đã lờ mờ nhận thấy, phần will (ý chí) trong giáo dục Steiner, …

Steiner – Rèn luyện ý chí Read More »