NHÍM HỌC TRƯỜNG CÔNG

11.05.2022 Tôi đã “sống chung với lũ” cùng con trai lớn học trường công như thế nào? Nhím rất ngoan, hiền lành, và luôn muốn làm được theo kỳ vọng của người khác. Do đó, Nhím đã bỏ luôn vẽ khi vào lớp 1 (dù mẫu giáo cô đã chọn đi thi vẽ cho trường) …

NHÍM HỌC TRƯỜNG CÔNG Read More »