Thiền Vortex – Tế bào – Khi chúng ta chỉ “luộc nhau”

07.10.2016 Lớp học HươngClass Viết nhanh mấy dòng, sẽ viết đầy đủ khi có thời gian. Thiền tế bào, lớp thiền Vortex của cô giáo Huong Class, có một số hình ảnh hiện ra khá hài hước (có thể vì mình đang tưng tửng), song nó khiến mình suy ngẫm không ít. Làm bạn tế …

Thiền Vortex – Tế bào – Khi chúng ta chỉ “luộc nhau” Read More »