Mặt trăng của Sao Hoả – Phobos – Chàng hiệp sĩ đơn côi (Maldek Book)

12.11.2016 Ai quan tâm đến Mặt Trăng: Mặt Trăng của Trái Đất và Mặt trăng của Sao Hỏa? Có ai biết rằng đó là hành tinh đã đi một chặng đường thật xa xôi và đầy gian khổ để đến đây là “con nuôi” của Thái dương hệ không? Đó là hai hành tinh thật …

Mặt trăng của Sao Hoả – Phobos – Chàng hiệp sĩ đơn côi (Maldek Book) Read More »