Mùa hè của Nhím – 2015

Tháng 5, chưa kịp xong học kỳ, cúp 2 ngày học cuối đi Thái Lan. 20/05 – 05/06: cùng mM đi Thái Lan, Chiang Mai, Happy Healing Home. Trải nghiệm cuộc sống trang trại, ăn rau là chính, ngủ nhà gỗ, ăn và tắm nước suối. 08/06 – 12/06: Trại hè Thanh Đa. Đã ở …

Mùa hè của Nhím – 2015 Read More »